UK Bookmakers
  • “Të jesh aktiv - pa barriera” është projekti ri që ka filluar të zbatohet nga Caritas-i Shqiptar financuar nga Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Caritas-i Austriak për periudhën Shtator 2014-Gusht 2017. Caritas-i Austriak dhe Caritas-i Shqiptar kanë një partneritet të gjatë dhe të qëndrueshëm ndër vite. Nisma për këtë projekt është shprehur nga Caritas-i Shqiptar duke u bazuar edhe në projektet e mëparshme, të cilat janë zbatuar për personat me aftësi të kufizuar që nga viti 2008.

  • Caritas-i Shqiptar ka një përvojë disa vjeçare në shërbimet për personat me aftësi të kufizuar.Të dy caritas-et vendosën ta vazhdonin bashkëpunimin në shërbim të personave me aftësi të kufizuar dhe zbatimin e të drejtave të tyre, bazuar në Konventen e OKB për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar. Planifikimi i këtij projekti është realizuar së bashku me përfshirjen e organizatave lokale dhe ekspertë.

  • Gjithashtu në këtë planifikim është përfshirë edhe një ekspert mbi përfshirjen sociale nga Caritas-i Austriak. Ky projekt do të zbatohet në tre zona: Laç, Lezhë dhe Vau i Dejës.Projekti ka si qëllim përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar në zonat e mësipërme nëpërmjet ofrimit të shërbimit dhe fuqizimit në nivel individual dhe lidhjen me organizatat publike dhe private në nivel komuniteti për të krijuar një mjedis më mbështetës dhe më inkurajues për personat me aftësi të kufizuar.

  • Projekti synon edhe hartimin dhe zbatimin e programeve të ndërgjegjësimit të komunitetit mbi organizatat që aktualisht operojnë me mbështetjen e programeve për personat me aftësi të kufizuara brenda komunitetit. Gjithashtu projekti synon të nxisë ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare mbi nevojat e personave me aftësi të kufizuara.

  • Më tej do të ndihmojë këta persona të jenë më të pranishëm dhe të përfaqësohen në shoqëri. Projekti do t’u sigurojë personave akses në informacione për aftësinë e kufizuar, por gjithashtu edhe familjarëve, qendrave shëndetësore dhe anëtarëve të komunitetit. Do të shpallë edhe nisma për përmirësimin e cilësisë së jetës.

Dita ndërkombëtare e PAK në Laç

Siç dihet tashmë, 3 dhjetori është Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuar.

Me këtë rast, në kuadër të Projektit “Të jesh aktiv – pa barriera”, qendra këshillimore e Caritas-it Shqiptar Laç organizoi në bashkëpunim me qendrën “Fjala e Jetës” në ambientet e kësaj të fundit një pasdite dëfryese me persona me aftësi të kufizuar, banorë të qytetit.

WORKSHOP LEZHE

Ofrimi i shërbimeve, fuqizimi në nivel individual dhe lidhja me institucionet publike e private në nivel komuniteti për të krijuar një mjedis sa më mbështetës dhe më inkurajues për PAK

20.11.2015

Më 20 nëntor 2015 në mjediset e Hotel Liss, Lezhë, u zhvillua workshop-i me temë: “Ofrimi i shërbimeve, fuqizimi në nivel individual dhe lidhja me institucionet publike e private në nivel komuniteti për të krijuar një mjedis sa më mbështetës dhe më inkurajues për PAK”. 

Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të Shërbimit Social, Zyrë së Urbanistikës, Bashkisë Lezhë, Drejtorisë Arsimore Lezhë, Drejtorisë Rajonale të Punësimit si dhe përfaqësues të shoqatave të ndryshme të personave me aftësi të kufizuar. Në fillim të takimit drejtoresha e Shërbimit Social Lezhë paraqiti një panoramë të përgjithshme të aftësisë së kufizuar duke folur mbi prioritetet dhe detyrat e Shërbimit Social në këtë qytet. 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

 

BASHKOHU

Bashkohu me nismen tone, me zemër të hapur

 

ZHVILLIM

Së bashku zhvillohu me ne, në trup, në mendje dhe në shpirt

 

SHËRBIM

Me nismën tonë, shërbejmë me duart e shpresës

 

ECIM SË BASHKU

Bashkohu me ne, së bashku jemi më të fortë

All CMS Templates - Click Here